Privacyverklaring

Uiteraard gaat The Oar voorzichtig om met jouw persoonlijke gegevens:


Je persoonsgegevens worden verwerkt door The OAR vzw voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw inschrijving en voor direct marketing (om je op de hoogte te houden van activiteiten van The OAR) op basis van het gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.


We updaten onze gegevens éénmaal per jaar. Gegevens van oud-leden worden maximaal vijf jaar bijgehouden.Wat houden we bij van onze leden?


  • Naam, adres, telefoonnummer, mailadres
  • Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke stand, nationaliteit
  • Rijksregisternummer
  • Beeldmateriaal: foto’s, filmpjes van de activiteiten
  • Mogelijke vormingen (i.h.k.v. roeien en clubwerking)
  • Licenties met betrekking tot deelname aan wedstrijden (medisch geschiktheid door arts verklaard)
  • Mogelijke persoonlijke vorderingen in de roeitechniekIndien je niet wil dat The OAR jouw gegevens verwerkt met oog op direct marketing, volstaat het The OAR dit mede te delen op info@the-oar.be Via dit adres kan je altijd vragen welke gegevens The OAR over jou verwerkt en ze laten verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.Verantwoordelijke / aanspreekpunt voor het naleven van de privacywetgeving:


Bert Buve 

voorzitter@the-oar.be

Aanspreekpunt sinds 10/03/2024